Forretningsbetingelser


Anvendelse af hjemmesiden

Ved brug af SparSkat ApS' hjemmeside accepterer Kunden vores forretningsbetingelser. SparSkat ApS (herefter ’SparSkat’) forbeholder sig ret til løbende at kunne ændre i forretningsbetingelserne, og det påhviler Kunden at holde sig ajour med de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. SparSkats ydelse består i, at Kunden svarer på en række spørgsmål samt giver SparSkat rådgiveradgang til Kundens informationer på www.skat.dk (Tastselv). Baseret på Kundens svar, oplysninger hos Skattestyrelsen samt fradragsreglerne, beregner SparSkat hvorvidt Kunden har ret til fradrag i det/de pågældende år, og sørger for indberetning af dette med henblik på, at Kunden opnår den retmæssige skattebesparelse.

Ansvar

Ved Kundens besvarelse af spørgsmålene påhviler det Kunden at afgive korrekte informationer til SparSkat. SparSkat er ikke i stand til, eller forpligtet til, at foretage kontrol af de oplysninger, som Kunden opgiver til SparSkat. Hvis Kunden angiver oplysninger, der ikke er fyldestgørende, korrekte eller på anden måde utilstrækkelige, er Kunden selv ansvarlig for de konsekvenser, som dette måtte føre til. Kunden vil ikke have noget krav på SparSkat (herunder tilbagebetalingskrav), hvis Kunden har opgivet utilstrækkelige oplysninger. Der kan findes fradrag som Kunden er berettiget til, som ikke er tilgængelige på www.sparskat.dk, hvormed SparSkat ikke er ansvarlig for disse. SparSkat kan ikke garantere at Kunden opnår en skattebesparelse, eller at Skattestyrelsen accepterer indberetning af et eller flere fradrag. Såfremt Skattestyrelsen har behov for yderligere informationer fra Kunden baseret på de indberettede fradrag, for eksempel faktura til påvisning af levering af håndværkerydelser, påhviler det Kunden at sende denne information til Skattestyrelsen. SparSkat har intet ansvar for de afgørelser mv. som Skattestyrelsen måtte træffe, som direkte eller indirekte kan påvirke Kunden. SparSkat er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for SparSkats kontrol.

Betaling

Når Kunden har anmodet SparSkat om at indberette Kundens fradrag til Skattestyrelsen, lagres Kundens betalingsoplysninger hos en tredjeparts betalingsservice. Hvis Kunden opnår en skattebesparelse baseret på SparSkats indberetning, vil SparSkat som betaling for sin serviceydelse trække et beløb fra Kundens konto, der svarer til 15% af skattebesparelsen. Dette gælder ligeledes hvis Kunden har gæld til det offentlige, som skattebesparelsen modregnes i. SparSkat modtager betaling fra Dankort, Visa, Mastercard og andre gængse betalingskort. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve. SparSkat tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Levering og fortrydelsesfrist

Først når Kunden har svaret på de relevante spørgsmål, givet rådgiveradgang hos Skattestyrelsen til SparSkat og indtastet betalingsoplysninger samt indsendt disse oplysninger til SparSkat, kan SparSkat levere serviceydelsen. SparSkat har ikke ansvaret for, at serviceydelsen skal leveres inden for et bestemt tidsrum, og hvis Kunden mister retten til et fradrag eller lider et andet direkte tab som følge af forsinkelse fra SparSkat, er SparSkat ikke ansvarlig for dette. SparSkat er ikke forpligtet til at levere serviceydelsen til Kunden, hvis den estimerede besparelse er på mindre end 2.000 kr. SparSkat vil dog i sådan et tilfælde gøre Kunden opmærksom på dette. Kunden har som udgangspunkt ubegrænset fortrydelsesret, som regnes fra den dato hvor Kunden opretter sin sag hos SparSkat. Såfremt SparSkat færdiggør serviceydelsen og således har foretaget indberetning af fradrag til Skattestyrelsen, accepterer Kunden dog at fortrydelsesretten bortfalder fra tidspunktet hvor fradraget er indberettet til Skattestyrelsen. Dette skyldes, at SparSkat i sådan et tilfælde allerede fuldt ud har leveret serviceydelsen til Kunden.

Behandling af personoplysninger og fortrolighed

Hos SparSkat ApS er vi stærkt engageret i at beskytte personoplysninger. Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SparSkat ApS. Efter SparSkat har leveret serviceydelsen til Kunden, anbefaler vi således, at Kunden fjerner rådgiveradgangen til Skattestyrelsen igen. Kunden kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Privatlivspolitik.

Værneting

Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret. Enhver tvist der udspringer af Kundens køb af serviceydelsen, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Copyright © 2021 SparSkat. All rights reserved.